Raspored događaja

PROGRAM FESTIVALA

Stripovanje

Opis događaja

Muran - juče, danas, sutra

učestvuje: Sabahudin Muranović Muran, stripski autor, ilustrator i karikaturista

Stripovanje

Učesnici

Stripovanje

Datum i vreme

Datum

24th maj

2018

Vreme

15:00 - 16:00

Stripovanje

Lokacija događaja

Paviljon u Tvrđavi

NKC

branko