Raspored događaja

PROGRAM FESTIVALA

Stripovanje

Opis događaja

Putovanje kroz intinerer stripa se nastavlja...

učestvuje: Vladimir Topolovački, stripski istoričar

Stripovanje

Učesnici

Stripovanje

Datum i vreme

Datum

25th maj

2018

Vreme

15:00 - 16:00

Stripovanje

Lokacija događaja

Paviljon u Tvrđavi

NKC

branko