Raspored događaja

PROGRAM FESTIVALA

Majstori crtaju za vas

Opis događaja

Druženje sa stripskim autorima

Majstori crtaju za vas

Učesnici

Majstori crtaju za vas

Datum i vreme

Datum

25th maj

2018

Vreme

16:00 - 16:30

Majstori crtaju za vas

Lokacija događaja

Paviljon u Tvrđavi

NKC

branko