Raspored događaja

PROGRAM FESTIVALA

Stripovanje

Opis događaja

Predeo crtan mitovima

učestvuje: Petar Meseldžija, stripski autor, slikar i ilustrator

Stripovanje

Učesnici

Stripovanje

Datum i vreme

Datum

26th maj

2018

Vreme

16:30 - 18:00

Stripovanje

Lokacija događaja

Paviljon u Tvrđavi

NKC

branko