Raspored događaja

PROGRAM FESTIVALA

Sajam stripskih izdavača

Opis događaja

Sajam stripskih izdavača

Učesnici

NKC

NKC

Sajam stripskih izdavača

Datum i vreme

Datum

27th maj

2018

Vreme

10:00 - 18:00

Sajam stripskih izdavača

Lokacija događaja

Paviljon u Tvrđavi

NKC

branko